Менин эсебим

Tulips.jpg

Бул кызматтын жардамы аркылуу Сиз байланыштын ар кандай түрлөрүнө өткөн айда же учурдагы айда канча чыгымдаганыңызды биле аласыз. Өткөн календарлык ай үчүн жалпы эсепти текшерүү үчүн *133# тейлөө буйрутмасын териңиз.
Учурдагы айдын жалпы эсебин текшерүү үчүн *134# тейлөө командасын териңиз.
Сиздин телефонго ар бир трафиктин түрү боюнча: SMS; MMS; мобилдик интернет боюнча чыгашаланган каражаттын жана жалпы суммасы көрсөтүлгөн, ошондой эле бир жолку кызматтар үчүн кеткен чыгымдардын суммасы-контентти заказ кылуу (обондор, сүрөттөр, JAVA-оюндар ж.б.), «Коңгуроо» кызматы үчүн обонду заказ кылуу ж.б. билдирүү келет.