VIP, Gold, Silver

VIP, Gold, Silver

О! түйүнүнүн номерлеринин категориялары

О! уюлдук байланышынын ар бир абоненти VIP, Gold, Silver категорияларындагы каалаган номерге ээ боло алат.

Премиалдык номерлердин баасы:
  • Silver 200 сом
  • Gold 3000 сом
  • VIP 10000 сом
Номерлердин категориялар боюнча маалымат

Категория

Мүнөздөмө

Шаблондор

Үлгү

Баасы, сом* 

 

 

VIP

 

 

Бардыгы окшош цифралар

AAAAAA

00-00-00

 

 

 

10000

 

 

Биринчи, үчүнчү жана бешинчи цифралар, калгандары - нөлдөр

А0 А0 А0

70-70-70

Оператордун кодунун цифралары окшош болгон эки бирдей үчтүктөр (ABC, ABA)

АВA АВA

ABC ABC

707-707

701-701

Биринчи жана төртүнчү цифралар бирдей, калгандары нөлдөр

A00-A00

100-100

5 нөл жана сан иретиндеги каалаган жерде жайгаштыра турган бир цифра

A00000

0A0000

00A000

000A00

0000A0

00000A

20-00-00

02-00-00

00-20-00

00-02-00

00-00-20

00-00-02

 

 

 

Gold

 

 

Биринчи жана акыркы эки цифра бирдей, ортонку эки цифра – бирдей, бирок биринчи жана акыркы цифралардан айырмаланат    

АА ВВ АА

11-00-11

22-33-22

 

 

 

 

3000

 

 

Бири бирине симметриялуу үч даана цифра

АВ АВ АВ

12-12-12

01-01-01

Катары менен турган эки жана төрт цифра – бирдей

BB AААА

АААА ВВ

88-1111

11-11-00

Сан иретинде каалаган жерде турган төрт нөл жана эки бирдей цифра

АА 0000

A0 A0 00

А0 00 А0

А00 00А

0АА 000

0А 0А 00

0А 00 А0

0А 00 0А

00 АА 00

00 А0 А0

00А 00А

00 0А А0

00 0A 0A

0000 АА

11-00-00

10-10-00

10-00-10

10-00-01

01-10-00

01-01-00

01-00-10

01-00-01

00-11-00

00-10-10

001-001

00-01-10

00-01-01

00-00-11

Биринчи жана акыркы үч цифра бирдей

AAA BBB

111-222

000-333

5 бирдей цифра жана катарда каалаган жерде коё турган башка бир цифра

XAAAAA

AXAAAA

AAXAAa

AAAXAA

AAAAХA

АААААХ

71-11-11

17-11-11

11-71-11

11-17-11

11-11-71

11-11-17

 

Silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номерде төмөнкү вариациялардай колдоно турган эки цифра:

AB AA BA

AB BB AB

BA BA BB

AB AB BA

ba ab ba

ba aa bb

ba bb aa

bb ba ab

ВА АА АВ

AB AA AB

bb ba ba

AA BC AA

AA AA BC

AB CC CC

12-11-21

12-22-12

21-21-22

12-12-21

21-12-21

21-11-22

21-22-11

22-21-12

12-22-21

12-11-12

22-21-21

11-38-11

11-11-23

35-11-11

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Биринчи жана төртүнчү цифралар – бирдей, калгандары цифралар – бирдей

ABB ABB

155-155

Үч даана бирдей цифралар

АА ВВ СС

11-55-33

Үч даана цифралар: биринчи жана экинчи цифралар – нөлдөр

0A 0B 0C

A0 B0 C0

01-02-03

10-20-30

Биринчи (акыркы) цифралар – нөлдөр, калгандары – каалаган цифралар

000 ABC

ABC 000

000-731

195-000

Өсүү тартибиндеги цифралар, биринчи кадам

A  A+1  A+2  A+3  A+4  A+5

12-34-56

34-56-78

Өсүү тартибиндеги цифралар, экинчи кадам

AB AB+1 AB+2

12-13-14

Үчүнчү жана алтынчы цифралар – каалаган ар башка цифралар, калгандары – бирдей

AAB AAC

001 005

223 227

Үчүнчү жана алтынчы цифралар бирей, калгандары бири бирине окшош

AAB AAB

115 115

Биринчи жана төртүнчү сандар ар башка сандар, калгандары бири бирине окшош

BAA CAA

100 200

144 244

Биринчи жана алтынчы сандар ар башка сандар, калгандары нөлдөр

A00-00B

600-009

Үчүнчү  жана бешинчи сандар бирдей, калгандары бири бирине окшош

АА ВА ВА

66-76-76

Экинчи  жана үчүнчү сандар бирдей, калгандары бири бирине окшош

АВ ВА АА

67-76-66

*Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.