VIP, Gold, Silver

VIP, Gold, Silver

О! түйүнүнүн номерлеринин категориялары

О! уюлдук байланышынын ар бир абоненти VIP, Gold, Silver категорияларындагы каалаган номерге ээ боло алат.

Премиалдык номерлердин баасы:
  • Silver 350 сом
  • Gold 3000 сом
  • VIP 10000 сом
*Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.