Алга Интернет + O!TV

algainternet.jpg

Интернет жана ТВ айына болгону 750 сом!
 • Чексиз интернет
 • О!нун аймактардагы каалаган сатуу жана тейлөө кеңсенин тарифке кошулууга же аны алмаштырууга болот.

 • Тарифтин алкагында интерненттин көлөмү чексиз
30 күнгө абоненттик төлөм: 750 сом

Бишкек шаарында жана ага жакын аймактарда тарифтин иштеши жеткиликтүү эмес.

Толук маалымат

 • Аймактардагы сатуу жана тейлөө кеңселеринин каалаганынан «Алга Интернет + O!TV» тарифине кошулуу жаңы SIM-карта сатып алганда жана абоненттик төлөмдү 30 күнгө бардык салыктарды эске алуу менен 750 сом өлчөмүндө киргизгенде мүмкүн.
 • Эгер буга чейин сизде "7 же 30 күнгө Чексиз 4G + O!TV"  же "Чексиз 4G" (7 же 30 күн) кызматы кошулган болсо, «Алга Интернет + O!TV» тарифине которулуу жеткиликтүү. Кайра кошуу абоненттик төлөмдү 30 күнгө бардык салыктарды эске алуу менен 750 сом өлчөмүндө киргизгенде, аймактардагы сатуу жана тейлөө кеңсесинде адис тарабынан жүргүзүлөт.
 • «Алга Интернет + O!TV» тарифин 4G WiFi Wingle менен комплектиде арзан баада 1990 сомго сатып алууга болот. Комплекттеги SIM-картаны активдештиргенде, абоненттик төлөмү 30 күнгө алдын ала төлөнгөн «Алга Интернет+O!TV» тарифи кошулат. Тарифтин иштөөсү ар бир 30 күндө абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү бүткүл сумма бар болгондо, автоматтык түрдө узарып турат. «Алга Интернет + O!TV»  тарифтик планын SIM-картаны активдештирген учурдан тартып 30 күндөн кийин жана «Интернет+» тарифиндеги «30 күнгө Чексиз 4G + O!TV» кызматына гана алмаштырууга болот. «Алга Интернет + O!TV» тарифин башка тарифтик пландарга алмаштыруу мүмкүн эмес.«Алга Интернет + O!TV» тарифтик планындагы SIM-карта маалыматтарды берүү жана ТВ каналдарды көрүүүчүн гана багытталган, добуштук байланыш кызматтары жеткиликтүү эмес. 
 • «Алга Интернет + O!TV» тарифтик планындагы SIM-карта маалыматтарды берүү жана ТВ каналдары көрүү үчүн гана багытталган, добуштук байланыш кызматы жеткиликтүү эмес.
 • Тарифтин шарттары боюнча интернеттин ылдамдыгы 2 Мбит\с чейин. Интернет трафиктин көлөмү 50 ГБ жеткенде, ылдамдадык 512 Кбит\с чейин белгиленет.
 • Тарифтин чегинде интернеттин көлөмү чексиз.
 • Файл алмашуу тармактарынан P2P (торрент) жана FTP жүктөөнүн максималдуу ылдамдыгы чектелген.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;

 • «Алга Интернет + O!TV» тарифинин чегинде 140 канал сунушталат.
 • КР бардык мобилдик операторлорунун номерине 1 SMS  жөнөтүүнүн баасы – КНС эске алып, СС кошпогондо - 1,5 сом.
 • Активдүү шарттам — акыркы тарифтештирилген учурдан тартып 180 күн.
 • O!TV сервиси үчүн балансты жана сыр сөздү Жеке кабинеттен lk.o.kg дареги боюнча текшерүүгө болот. Жеке кабинет абоненттин кандай болбосун балансында жеткиликтүү, мында интернет-трафик терифтештирилбейт жана эсепке алынбайт.
 • ТВ каналдарды көрүү үчүн otv.kg сайтын ачыңыз. ТВ көрүүдө  колдонулган интернет-трафик О! түйүнүндө тарифтештирилбейт.
 • Маалыматтарды берүү жана телеберүү 2G, 3G же 4G түйүндөрүндө жеткиликтүү.
 • Кызматты активдештирген учурдан тартып 30 күн өткөндөн же кезектеги иштөө мөөнөтүн узарткандан кийин абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо, маалыматтарды берүү жана ТВ каналдарын көрүү кызматтары көрсөтүлбөйт. Качан гана абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма пайда болгондо, абоненттин эсебинен автоматтык түрдө абоненттик төлөм алынат жана кызматтын иштөөсү кийинки 30 күнгө узартылат. 
 • "O!TV" кызматынын чегиндеги телеканалдар, мазмуну жана контенти «Диас ТВ» ЖЧКсы тарабынан көрсөтүлөт.