Башка түйүндөргө чалуу үчүн мүнөттөрдүн топтому

Башка түйүндөргө чалуу үчүн мүнөттөрдүн топтому
Башка түйүндөргө чалуу үчүн мүнөттөр түгөнуп калдыбы?

Сүйлөшүүнүн 10 же 20 мүнөт жаңы топтомун кошуп алыңыз да, КР башка мобилдик номерлерине акысыз чалууларды жүргүзүүнү уланта бериңиз.

Башка түйүндөргө 10 мүнөттөн турган топтомду кошуу үчүн (баасы - 40 сом) 54510# буйрутмасын териңиз

Башка түйүндөргө 20 мүнөттөн турган топтомду кошуу үчүн (баасы - 80 сом) 54520# буйрутмасын териңиз

Кошулган топтомдогу мүнөттөрдүн калдыгын текшерүү үчүн 7289# буйрутмасын териңиз.

  • Мүнөттөрдүн бир нече топтомун кошуп алса болот, мында мүнөттөр топтолот.
  • Мүнөттөрдүн топтомунун мөөнөтү – сиздин учурдагы тарифиңиздин абоненттик төлөмүнүн аягына чейин.
  • Мүнөттөрдүн топтомун өчүрүп коюу мүмкүн эмес.
  • Топтомдордун мөөнөтү жеткиликтүү кезде башка каалаган тарифке өткөн учурда башка түйүндөргө чалуу үчүн мүнөттөрдүн калдыгы күйүп кетет.
  • Баасы бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.