Silver, Gold, VIP, Platinum

Silver, Gold, VIP, Platinum

О! түйүнүнүн номерлеринин категориялары

О! уюлдук байланышынын ар бир абоненти VIP, Gold, Silver, Platinum категорияларындагы каалаган номерге ээ боло алат.

Премиалдык номерлердин баасы:
  • Standart - 20 сом
  • Silver – 500 сом
  • Gold – 5000 сом
  • VIP – 15000 сом
  • Platinum 50 - 50 000 сом
  • Platinum 100 - 100 000 сом
  • Platinum 150 - 150 000 сом
  • Platinum 200 - 200 000 сом
  • Platinum 250 - 250 000 сом
  • Platinum 300 - 300 000 сом
*Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.