Silver, Gold, VIP, Platinum

Silver, Gold, VIP, Platinum

О! түйүнүнүн номерлеринин категориялары

О! уюлдук байланышынын ар бир абоненти VIP, Gold, Silver, Platinum категорияларындагы каалаган номерге ээ боло алат.

Премиалдык номерлердин баасы:
  • Standart - 25 сом
  • Silver – 350 сом
  • Gold – 3000 сом
  • VIP – 10 000 сом
  • Platinum 50 - 30 000 сом
  • Platinum 100 - 30 000 сом
  • Platinum 150 - 30 000 сом
  • Platinum 200 - 50 000 сом
  • Platinum 250 - 60 000 сом
  • Platinum 300 - 300 000 сом
*Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.