Менин тарифим

Менин тарифим

 Сиз кайсы тарифте тейленип жатканыгыңызды билгиңиз келсе өзүңүздүн телефондон  155# теришиңиз керек.