Huawei менен арзандатуу ал!

«Huawei менен арзандатуу ал!»  акциясынын шарттары:

1.       O!Store дүкөндөр тармагынын каалаган биринен Huawei компаниясынын мобилдик түзүлүштөрүн сатып алганда,  кардар түзүлүштүн чекене баасынан 10% арзандатуу түрүндө бонус алат.

2.       Арзандатуу абоненттин өздүк эсебин (балансты) абонент сатып алган мобилдик түзүлүштүн толук баасынан 10% барабар суммага толтуруу түрүндө берилет.

3.       Түзүлүштүн баасы мобилдик түзүлүштү сатып алган учурда толугу менен төлөнүшү керек.

4.       Акция түзүлүштү насыяга же мөөнөтүн узартуу менен сатып алган учурда да жүрөт.

5.       "Huawei менен арзандатуу ал!"   акциясынын чегинде баланска эсептелген сумма байланыш кызматтарына гана колдонулат. Эгер абонент акчаны өз балансынан кайтарууга же башка абоненттин балансына которууну суранганда,  акчаны кайтаруу же которуу эсептелген бонустун суммасын алып салуу менен жүргүзүлөт.

6.       Эгер абонент 180 күн ичинде эсептелген бонусун сарптабаса, калдыгы күйүп кетет.

7.       "Huawei менен арзандатуу ал!"   акциясынын чегинде арзандатуу эсептелгенде,  абонент тарабынан көрсөтүлгөн ал сатып алган телефонго SIM-картага байланма жүргүзүлөт  жана ал SIM-карта ошол мобилдик түзүлүштө гана колдонулат.

8.        «Huawei менен арзандатуу ал!»   акциясы мобилдик түзүлүш сатып алынган учурдан тартып 180 күндүн ичинде гана жүрөт. Арзандатуу эсептелгенден кийин 181-күнү байланма толугу менен алып салынат, ал эми «Huawei менен арзандатуу ал!»    акциясынын чегиндебаланска эсептелген сарпталбаган суммалардын калганы күйүп кетет.

9.       Байланма абоненттин арызы боюнча 180 күн аяктаганга чейин өчүрүлүшү керек. мында «Huawei менен арзандатуу ал!»    акциясынын чегиндебаланска эсептелген сарпталбаган каражаттардын калганы күйүп кетет.

10.  «Huawei менен арзандатуу ал!»    акциясынын чегиндебаланска эсептелген сумма ар бир сатып алынган түзүлүшкө бир жолу жүргүзүлөт.

11.   Эгер «Huawei менен арзандатуу ал!»    акциясынын чегинде сатып алынган мобилдик түзүлүш 30 күндүн ичинде өчүк болсо (эч кандай активдүүлүк болбосо ) же SIM-карта активдүү болбосо, анда «Huawei менен арзандатуу ал!»акциясынын иштөөсү бул мобилдик түзүлүш боюнча токтотулат, ал эми «Huawei менен арзандатуу ал!»    акциясынын чегиндебаланска эсептелген сарпталбаган суммалардын калганы күйүп кетет.