Кыргыз Республикасы
2G3G4G

Чуй областы Ыссык-Көл областы Ош областы  Жалал-Абад областы Нарын областы Талас областы Баткен областы
Ишенимдүү байланыш аймагыИмараттардын сыртында болгон ишенимдүү байланыш аймагыБайланыш мүмкүн болгон аймагы
Карта 2014-жылдын 1-майына карата келтирилди. Көңүл бургула! Радио менен жабдылган аймактардын чектеринде радиотолкундардын таралышынын табигый шарттарына жараша рельефтин жана курулманын локалдык өзгөчөлүктөрүнөн, метеорологиялык шарттардан жана башка себептерден улам радиотелефондук байланыш имараттардын, жертөлө жайларынын жана башка жер алдындагы курулуштардын жанында же ичинде начарлашы, үзүлүп калышы же тоскоолдуктар менен коштолушу мүмкүн.