Балансты толтуруу

Накталай төлөмдөрдү кабыл алуу

О! уюлдук байланыш оператору сунуштаган кызматтар үчүн Сиз соода жана тейлөө офистеринде же расмий дилерлердин түйүндөрүндө акы төлөй аласыз.

Ошону менен бирге  «Народный», СБ Вефа, ЦУМ жана башка соода борборлорунда жайгашкан автоматтык төлөм кабыл алуу терминалдар аркылуу акы төлөө мүмкүн.

Өзүңүзгө жакын жердеги төлөм түйүнүн 707c же 0705700700c телефондору аркылуу колдоо кызматынан да сурап билсеңиз болот (КР катталган телефондорунан чалуу акысыз).

О! уюлдук байланыш оператору сунуштаган кызматтар үчүн Сиз Россия Федерациясынын территориясында АКБ «Интеркоопбанк» тейлөө офистери түйүнүндө акы төлөй аласыз. 

О! төлөм картасын жүктөө

О! түйүнү абоненттерине өзүнүн же жакын адамдарынын баланстарын толуктоо үчүн төлөм карталарын пайдаланууну сунуш кылат. Төлөм карталары үч номиналда: 25 сом, 50 сом, 100 сом өлчөмүндө белгиленген.  

Төлөм картасынын сериялык номуру 16 цифрадан туруп, картанын сыр кодун жашырып турган коргоочу катмарга маңдайлаш жайгашкан.   

Төлөм карталарын жүктөө

Картаны текшерип алган соң, анын жашыруун кодун кылдат сүртүңүз. Телефонуңуздан *101*төлөм картасынын жашыруун коду#c терип. 

Картаны ийгиликтүү жүктөп алсаңыз, телефонуңуздун балансы канча суммага толукталганы көрсөтүлгөн билдирүү кабылдайсыз. Төлөм картасын жүктөөдө анын номиналында көрсөтүлгөн өлчөмдө сумма түшөт.

О! түйүнүндөгү башка абонентке төлөм картасын жүктөө

Өз телефонуңуздан эле О! түйүнүндөгү каалаган абоненттин балансына төлөм картасын жүктөй аласыз. Бул үчүн кийинки тейлөө командасын терүү керек: *101*төлөм картасынын жашыруун коду*телефон номуру#c , ал эми телефон номуру 10 орундуу форматта көрсөтүлүүгө тийиш. 

Мисалы:

*101*1234567890123456*0700123456#c

Картаны ийгиликтүү жүктөгөн болсоңуз, Сиз жана карта жүктөлгөн абонент бул туурасында тийиштүү билдирүү аласыздар. Башка абоненттин балансын толуктоодо да карта номиналына барабар сумма түшөт.

Эскертүү! Төлөм карталарын сатып алууда алардын коргоочу катмарынын бүтүндүгүн текшериңиз. Жүктөө кодун бейтааныш адамдарга билдирбеңиз.

 

Төлөм карталарынын жүктөөнү блокко салуу

Эгерде Сиз төлөм картасынын жашыруун кодун 5 ирет катары менен туура эмес киргизсеңиз, Сиздин телефон үчүн ал төлөм картасы автоматтык түрдө блокко салынып калат.